پولی سیم برش

پولی سیم برش

پولی سیم برش نقش مهمی در انتقال نیرو و سرعت برش  دارد . اگر بخواهیم مقدار کشش و فشار را بر روی یک سیم و عوامل ایجاد کننده آن را به زبان ساده بیان کنیم میتوانیم تعدادی ازعوامل زیر را برای آن بشماریم:

– وزن سیم برش مونتاژ شده ونحوه مونتاژ. اهم از مونتاژ با بوش و فنر و اتصالات ایمنی که خود باعث سنگین شدن سیم میگردد .امروزه ضمن حذف اتصالات در مونتاژ سیم از روشهای روکش لاستیک و پلی ارتان و پلاستیک استفاده میگردد .که ضمن کاهش خطرات پرتاپ قطعات سیم برش به اطراف وزن کمتری را داشته و نسبت به سیم برشهای مونتاژ بوش و فنری فشار کمتری را به سیم مغزی میاورد مجموع این فشار بر دوش پولی سیم برش است

-طول سیم و استفاده از متراژهای بالا در برش: باید توجه داشت که برای برش محصول نهایی و کاندید برش هر متراژی را که مد نظر است برش دهیم. باید بر الگوی متراژ برش بعلاوه حداقل دو برابر سیم الماسه داراستفاده کنیم. مثال اگر 3 متر کار برش داریم از حداقل9 متر سیم برش استفاده نماییم. وتوجه داشته باشیم .که اگر در پروژه ای میخواهیم بطور مثال از 30 متر سیم برش برای برش 10 متر طول کار استفاده کنیم دیگر نمیتوانیم از سیم با کشش 1960 استفاده کنیم چون عوامل مختلف باعث افزایش کشش از حد توان سیم مغزی شده و سیم پاره میشود.

پولی دستگاه سیم برش

-سرعت برش دستگاه سیم برش: چون دستگاههای سیم برش بر اساس گردش دور پولی سیم برش کار می کنند. و حداقل تعداد دور این دستگاهها از 900 دور شروع میگردد و معمولا از پولیهای 80 و کمتر استفاده مینمایند. پس سرعت برش و ایجاد این فشار هم میتواند عاملی در جهت پاره شدن سیم باشد وبا توجه به این عامل باید نسبت طول و سرعت گردش پولی سیم برش را مد نظر قرار داد.

در مواردی که از سیم های مونتاژ شده با روکش لاستیک و پلاستیک ویا پلی ارتان استفاده میگردد عایق بندی واستفاده از اسپری و چسب الزامی است و نباید گذاشت اب به سیم مغزی نفوذ کند. در صمن باید توجه داشت استفاده از پولی سیم برش کوچکتر از ۵۰ سانتیمتر در دستگاههای سیمبرش ضمن ایجاد تنش و خستگی در سیم .باعث پاره شدن سیم در نهایت میگردد. اگر مجبور هستیم از پولی های گردشی کوچکتر استفاده کنیم باید از سیم مغزی مخصوص و بوشهای اتصال خاصی استفاده نماییم.

 

پولی دستگاه سیم برش