پاکت پشت بلوک

پاکت پشت بلوک

ایر بگ­های هوای فشرده از الیاف مصنوعی و لاستیک مقاوم ساخته شده و ابعاد آن­ها حدود 100×110,170×230 سانتی­متر است ابتدا بالشتک­ها را وارد شیار حاصل از برش نموده آنگاه توسط یونیت کنترل شیر هوای فشرده کمپرسور را باز می­کنند. هوای فشرده با فشار 5 بار وارد ایر بگ می­شود. در نهایت پاکت پشت بلوک با فشاری معادل 500 آتمسفر به بلوك فشار وارد می­کند که در اثر آن بلوک سنگ به حرکت در آمده و از سینه کار جدا ميگردد.

پاکت پشت بلوک

 

پاکت پشت بلوک یا همان هیدروبک برای باز کردن شیار بین سنگ که توسط سیم برش ایجاد شده استفاده میشود خط برش سنگ حدود یک سانتی متر است که این فضا برای جدا کردن بلوک سنگ از سینه کار خیلی کم است پاکت پشت بلوک به راحتی بین شیار سنگ قرار می گیرد و تا حدود ۲۰ سانتیمتر از هم باز می شود و فضا برای کار بیل مکانیکی یا لودر ایجاد می کند. پاکت پشت بلوک در سایزهای مختلف تولید می شود و بسته به وزن و ابعاد بلوک سنگ بریده شده به کار گرفته می شود.