سرکپ ، سرمته ، شانگ معدنی

سرکپ و سرمته

انواع سرمته با مدل ها ، تنوع بسیار زیاد و استاندارد جهانی

سرمته حفاری : سرمته بالستیک – سرمته ساچمه ای – سرمته ضربدری – سرمته صلیبی –سرمته حفاری – سرمته گل بر – سرمته سه پر – سرمته دریل واگن

سرمته NQ BQ HQ سرمته کرالیوس کروبوریت سرمته TC سرمته چاه بادی
T35 , T38 , T45 , T51و R38 , R32 , R28 , R25
T35 , T38 , T45 , T51, R38 , R32 , R28 , R25
سندویک – اینگرسولرند – اطلس کوپکو – فوروکاوا – سکروک – راک بو – راک مور – ال اچ اس – کره ای – روسی –
Sandvik Coromant – Atlas Copco – Ingersollrand – Secoroc – Furukawa – Rock more – RockBo – L H S

مته حفاری ،سرمته حفاری،راد حفاری،شانگ حفاری،بوش و رابط حفاری،لوله حفاری

سرمته